Veelgestelde vragen voor bezoekers

Alle vragen met betrekking tot deze website waarop u graag een antwoord wilt hebben.

Kunt u het hier niet vinden, dan kunt u nog hulp vragen door de vraag op te stellen en te sturen aan dit emailadres.

De website probeert een steun te zijn voor de bewoners van de wijk Berg en Bos in Apeldoorn.

Bewoners van de wijk Berg en Bos kunnen, ter ondersteuning van de wijkvereniging, lid worden en daarmee blijk geven aan hun steun voor de inzet die de wijkvereniging levert.

Om lid te worden kunt u het registratieformulier invullen.

In eerste instantie is de vernieuwde website een vervanging van de oude website met omzetting van de "oude" inhoud naar deze website. Deze fase werd op 1 april 2014 afgerond.

Er werd eigenlijk een "nieuw jasje" gegeven aan de inhoud.

In de toekomst wordt gewerkt aan:

  • verbeterde communicatiemogelijkheden (verbeterde formulieren waarmee u, als wijkbewoner, beter met instanties kunt communiceren via deze website.
  • Archivering van de oudere artikelen. Daarmee zal verouderde inhoud niet verdwijnen maar als historische achtergrond dienen.
  • Plaatsing en implementatie van een webdeel dat (na inloggen) de mogelijkheden biedt voor wijkbewoners om een "zoekertje" plaatsen of wijkgerichte activiteiten te bundelen.

Hiervoor zijn er verschillende mogelijkheden.

 

U kunt leden van het bestuur rechtstreeks benaderen. Daarvoor treft u de namen, functies, adressen en telefoonnummers aan op deze website onder wijkvereniging => bestuur.
Gelieve rekening te houden met het feit dat ook de bestuursleden deze functie uitoefenen op basis van vrijwilligheid.

 

U kunt via een formulier op deze website een bericht sturen naar het bestuur. Dit formulier opent u door hierop te klikken.

 

U kunt zelf een email opstellen door hierop te klikken. Uw computer zal een emailbericht aanmaken welke gericht is aan bestuur@wijkbergenbos.nl

 

Ook kunt u per post een brief verzenden. Het postadres van het bestuur van de wijkvereniging is:

Wijkvereniging Berg en Bos
Postbus 2905
7301 EH Apeldoorn