Website

Deze website van de wijkvereniging wordt volledig vernieuwd. Er wordt daarvoor gewerkt aan een nieuwe versie, waarbij straks ook mogelijkheden komen voor bijvoorbeeld interactie tussen de wijkbewoners.

Uw wijkvereniging vindt het haar taak U te informeren over ontwikkelingen in of in de buurt van Uw wijk.

Bijvoorbeeld over voortgang van bestemmingsplannen, verkeer en parkeerverordening, ontwikkelingen van het Park Berg en Bos, recreatieparken, groene bermen, discussies in de wijk of andere nieuwtjes.