Vrachtverkeer

Maart 2019

Door Otto Verkerke

Zo'n 7 jaar geleden reageerde Marja de Reus op een oproep van de wijkvereniging Berg en Bos voor vertegenwoordigers in een gemeentelijke verkeerswerkgroep. Als bewoner van de Amersfoortseweg hoopte zij tot een handhaving van de toegestane snelheid te komen en een terugdringing van zwaar vrachtverkeer.
Datzelfde doel hadden ook de afgevaardigden van de andere wijken, waarbij iedereen zich realiseerde dat afname bij de een, tot toename van overlast voor de ander kon leiden.
De gemeente heeft op 15 januari 2019 deze werkgroep eenzijdig opgeheven en om een reactie gevraagd. Deze is te vinden via de link: Reactie opheffing van werkgroep en gestuurd naar de gemeente (Wim Bergink, wethouder, betreffende ambtenaren).

oktober 2014
Er is een bericht. Ondanks toezegging voor overleg in september, schijnt er al een beslissing te zijn genomen. In 2015 wordt de Amersfoortseweg gerenoveerd. Er komt nieuw asfalt en men denkt erover om de weg optisch te verkleinen (bult in de middenberm). Of dit helpt is de vraag, drempels zijn vast effectiever, maar of daar geld voor is? Op een inloopavond zijn de bewoners over de plannen geïnformeerd, maar konden ze ook alsnog hun wensen kenbaar maken. daar werd volop gebruik van gemaakt.

Nadat de wethouder in eerste instantie aangaf dat de gemeente weinig mogelijkheden heeft om vrachtverkeer te weren, is toch besloten door te gaan met vinden van een oplossing om de overlast te beperken.

Het is december 2012, twee wijkbewoners hebben namens de wijk in een e-mail aan de gemeente nogmaals aandacht gevraagd voor overlast van vrachtverkeer. De gemeente antwoordt bij monde van de wijkwethouder Olaf Prinsen.