Verkeer

Maart 2019

Door Otto Verkerke

Het nieuwe wildrooster in de Soerenseweg veroorzaakt geluidshinder door bandenlawaai van auto’s die over de roosters rijden en dat meestal met een (veel) te hoge snelheid doen. Daar is een oplossing voor gevonden en die is intussen gerealiseerd:

Niewe roosters

 

Lees meer in de laatste editie van het wijkblad....

februari 2019

Door Otto Verkerke

KWS Infra voert in opdracht van de gemeente Apeldoorn, werkzaamheden uit in de wijk Berg en Bos. Deze werkzaamheden zijn een voortzetting van de werkzaamheden die KWS Infra in het najaar van 2017 en 2018 in de wijk heeft verricht.

Wanneer en waar
De werkzaamheden starten op maandag 18 maart 2019 en zijn verdeeld in 2 fases.
18-22 maart Exelsalaan en Cederlaan
25-29 maart Seringenlaan en Montanalaan.

Inloop informatieavond
Op donderdag 7 maart tussen 18:30 en 20:30 organiseert KWS inloop-informatieavond in het Fletcher Hotel Apeldoorn aan de Soerenseweg 73. Daar kunt u geïnformeerd worden over de werkzaamheden en planning en vragen stellen.

Voor verdere details zie  Informatie KWS  wat door KWS onder aanwonenden wordt verspreid.

 

augustus 2018

KWS Infra gaat, in opdracht van de gemeente Apeldoorn, ook het tweede jaar werkzaamheden uitvoeren in de wijk Berg en Bos.Deze werkzaamheden zijn een voortzetting van de werkzaamheden die KWS Infra in het najaar van 2017 in uw wijk heeft verricht.

Door omstandigheden bereikte ons deze informatie pas na de inloopavond op 29 augustus zodat wij dit niet tijdig konden bekendmaken.

Wanneer

De werkzaamheden starten op maandag 10 september en zijn verdeeld in 2 hoofdfases. Binnen elke hoofdfase zijn subfases opgenomen waarin kruisingen worden afgesloten. Ter verduidelijking is een schema bijgevoegd: Fasering tekening asfalt 2018 .

Het werk is naar verwachting eind november gereed.

Maart 2018

De werkzaamheden aan het kruispunt beginnen op 26 maart a.s.: zie bijgaande informatiebrief van gemeente : Bewonersbrief

Op 6 februari 2018 heeft de gemeente op een 2e inloopavond in StayOK een herzien ontwerp met verkeerslichten gepresenteerd. Op het eerste ontwerp kwamen dermate veel reacties en commentaren dat gemeente besloot het ontwerp te heroverwegen. (Zie ook eerdere artikelen onder tab "Verkeer")

Het nieuwe ontwerp voorziet in een permanente verkeersregelinstallatie, met voorsorteer- en opstel-stroken voor afslaand verkeer.  Het nieuwe ontwerp kunt bekijken via de volgende link:  Aanpassingen kruising Asselsestraat - L. v. Spitsbergen

De aanpassingen beginnen op 26 maart 2018 en zullen naar verwachting voor Hemelvaartsdag zijn afgerond.

Tekst Otto Verkerke