Stadsdeelplannen

December 2016

Het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van bestemmingsplan Stadsdeel Noord-West karakteristieke panden met identificatiecode NL.IMRO.0200.bp1245-vas1 is op 11 november 2016 onherroepelijk geworden. Bijgaand een kopie van de formele bekendmaking : Bekendmaking in Staatscourant 30 november 2016

Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen via de volgende link : Ruimtelijke plannen stadsdeel NW - karakteristieke panden

De medewerkers van het Omgevingsloket van het stadhuis kunnen u meer vertellen over het bestemmingsplan. Het digitale bestemmingsplan kunt u ook bekijken op de internetzuil in het stadhuis. De openingstijden van het stadhuis en het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/stadhuis. 

Bron: Gemeente Apeldoorn

Recent is het stadsdeelplan Stadsdeel Noordwest 2013-2014 vastgesteld door de gemeenteraad en geldig voor de eerste twee jaar de Toekomstagenda 2013-2016.

Sinds een aantal jaren is er sprake van het Stadsdeel Noordwest. De gemeente Apeldoorn heeft deze constructie in het leven geroepen om de afstand tussen de gemeente en de burgers te verkleinen. Het stadsdeel wordt aangestuurd door de stadsdeelmanager, Wim Bergink. Hij vormt het directe contact tussen het bestuur van de wijkvereniging (wijkraad) en de gemeente.

Voor dagelijkse zaken en uitvoering is er een stadsdeelbeheerder, op dit moment is dat mevrouw Jeannet van Dijk. Zij is het directe contact tussen het wijkbestuur (wijkraad) en de in onze wijk actieve gemeentediensten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan wegonderhoud en groenonderhoud.

Naast de hiervoor genoemde contactpersonen is er ook sprake van betrokkenheid van de wijken in het Stadsdeel NW bij plannen die de gemeente of die de bewoners wensen. Men noemt dat de toekomstagenda.

Door Wim Bergink

Per 1 april 2014 heeft Wim Bergink het stokje overgenomen van José Cvetanovic als stadsdeelmanager van het stadsdeel Noordwest – en dus ook van de wijk Berg en Bos. Deze wisseling van stadsdelen is door ons, stadsdeelmanagers, zelf in gang gezet en ik begin dus met veel enthousiasme aan deze nieuwe uitdaging in een nieuw stadsdeel. Hoewel nieuw, toch niet helemaal. Ik woon inmiddels ruim 30 jaar in Apeldoorn (Noordwest) en mijn kinderen hebben in Berg en Bos de middelbare school bezocht, dus helemaal onbekend is dit deel van Apeldoorn niet voor mij. En ik verheug me erop nu op een heel andere manier kennis met deze wijk te maken.