Welzijn

November 2017

Op 30 november j.l. heeft de Baptisten Gemeente in hun kerkgebouw aan de Bosweg 77 een AED/reanimatie avond gehouden.

Onder leiding van een reanimatie-instructeur  en een O.K verpleegkundige, hebben de aanwezigen geleerd hoe met behulp van een AED gereanimeerd kan worden. Het AED apparaat hangt in het gebouw dus kan het wellicht interessant zijn voor de wijk. Bovendien heeft een kerklid die vlakbij  ons kerkgebouw woont een sleutel zodat er ook gebruik van gemaakt kan worden door buurtbewoners.

Bij urgent benodigde hulp met een AED kunt u daarvoor de heer  Groothedde benaderen onder telefoon nummer 0642187219.

Berenda Brouwer, Baptisten  Gemeente  Apeldoorn 

September 2017

Burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, overheid en raadsleden uit Apeldoorn gaan vanaf 3 oktober 2017 in zes bijeenkomsten met elkaar in gesprek over hun ervaring de afgelopen jaren met veranderingen in de zorg.
De aanleiding voor deze bijeenkomsten zijn de grote veranderingen in de zorg, de ondersteuning en de verpleging sinds 1 januari 2015. Verpleging, persoonlijke verzorging en langdurige zorg zijn geregeld in de Zorgverzekeringswet. Veel burgers hebben daar dagelijks mee te maken. Gemeenten zijn vanaf die datum verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding van hun inwoners.

April 2017

De Gemeente heeft een nieuwe folder uitgegeven waarin mogelijkheden en plekken voor ontmoetingen zijn aangegeven : Ontmoetingsplekken in Apeldoorn

Voor iedereen 
Naast de ontmoetingsplekken die in deze folder genoemd staan, zijn er in Apeldoorn nog veel meer plekken waar activiteiten plaatsvinden. Van sport- en spelactiviteiten tot creatief bezig zijn. Sommige locaties zijn speciaal gericht op alleen kinderen en jongeren uit de wijk. 

Ontmoet elkaar in Apeldoorn  biedt je een overzicht van alle locaties in de gemeente Apeldoorn 

September 2017

Bij veel mensen staat sporten hoog op het lijstje met goede voornemens: bij de vereniging Zaalsport Apeldoorn kunt u die sportvoornemen goed en voordelig in de praktijk brengen.
We sporten puur recreatief en stellen geen eisen aan vaardigheid en/of niveau. Iedereen is welkom. De meeste leden zijn wat ouder en vinden bewegen belangrijk en komen daarom één keer per week samen om te sporten. Op 11 september 2017 zijn de verschillende zaalsporten van Zaalsport Apeldoorn na de vakanties weer gestart.