Bewoners

maart 2018

Het bestuur van de wijkvereniging Bergen Bos wil graag weten welke positie de politieke partijen in Apeldoorn innemen over een aantal onderwerpen die de bewoners van de wijk na aan het hart liggen. Daarvoor hebben wij een korte enquête opgesteld met het verzoek aan de fracties om hun standpunten over de gevraagde onderwerpen kenbaar te maken.

De resultaten zijn samengevat in de volgende tabel:   Uitslag enquête Kleur Bekennen

In de enquête zijn de volgende vragen gesteld:

September 2017

Wij hebben het idee opgevat om een rechtswinkel op te starten in Apeldoorn. Nederland telt op dit moment al ongeveer 100 rechtswinkels en wij vinden dat Apeldoorn als 11e stad van Nederland zeker ook een rechtswinkel moet hebben. Een rechtswinkel is een stichting die inwoners van een bepaalde plaats of regio gratis voorziet van juridisch advies. Omdat rechtswinkels stichtingen zijn, is er geen winstoogmerk en daarom kan de juridische hulp ook gratis blijven. Bij juridische vraagstukken kan de burger zich tot een rechtswinkel wenden en daaropvolgend kan de rechtswinkel proberen een oplossing te bieden. Wanneer dit onverhoopt niet lukt, kan de rechtswinkel de cliënt adviseren over vervolgstappen. Een rechtswinkel is in de meeste gevallen een initiatief van studenten die rechtsgeleerdheid studeren.

April 2017

Op de jaarvergadering van de wijkvereniging zijn de resultaten van de enquête "Wat vindt u belangrijk?" toegelicht. Na een introductie door Arjan Speelman zijn de resultaten gepresenteerd door Mieke van der Linden van het bureau "Door 1 Deur" wat de enquête heeft uitgevoerd. Vanwege de zwaarte van de presentatie is deze verdeeld in drie secties die u kunt inzien via de volgende links:

Presentatie enquête deel 1 - 5  

Presentatie enquête deel 6 - 11 

Presentatie enquête deel 12-19 

Bijlagen bij presentatie enquête

Ter referentie staan hierna de hoofdstukken vermeldt waaraan de nummers in de presentatie refereren:

April 2017

Op initiatief van  een aantal dames wordt de traditionele Koningsdag dit jaar toch weer gevierd op het plein van de Berg en Bosschool.

Alle wijkbewoners en kinderen en ouders van de Berg en Bosschool worden uitgenodigd op 27 april van 15.00 tot 18.00 uur.

Zie bijgaande flyer die recent door de leerklingen van groep 8 door de wijk zijn verspreid : Uitnodiging Koningsdagviering Berg en Bosschool .

Zegt het voort!!

Subcategorieën