Archief

Maart 2014

Dit is het archief. Hier staan in totaal 44 artikelen vermeld, ingedeeld per maand en jaar.
Overlast

Voortgang aanpak geluidsoverlast (2)

Al jaren heeft de wijk overlast vanwege gebrek aan parkeerterrein. In 2012 kwam daar nog overlast bij, na de enorme geluidsexplosies bij evenementen. Al snel bleek dat de gemeente hiervoor geen oploss... lees meer..

Dossier AGOVV

Schrijven aan gemeenteraad Apeldoorn

Hierna de tekst van de brief aan de gemeenteraadsleden van Apeldoorn inzake de door buurtbewoners en wijkraden ongewenste situatie van illegale bouwwerken op terrein van voetbalvereniging AGOVV Dam... lees meer..

Bouwen

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning vervangt ruim 26 bestaande vergunningen op het gebied van wonen, ruimte en milieu. Geen verschillende vergunningen meer bij diverse loketten van de gemeente,... Alle info vindt ... lees meer..

Bouwen

Inzage bestemmingsplan

De bestemming van elk stuk grond ligt vast in een bestemmingsplan dat in principe eenmaal in de tien jaar wordt aangepast. Als u van plan bent een huis of een stuk grond te kopen, is het verstandig he... lees meer..

In het bos

Boom kappen?

Apeldoorn staat bekend om zijn boomrijke gebieden en wijken. Deze wil de gemeente zo veel mogelijk behouden. Om deze bomen te beschermen heeft de gemeente een aantal gebieden in de stad aangewezen waa... lees meer..

Bouwen

Bouwen, verbouwen, tuin herinrichten?

Voor de wijk Berg en Bos geldt het principe van 'wonen in het bos'. Bestaande en nieuwe bewoners worden dringend verzocht zich daaraan te conformeren. Want alleen op die manier behouden we het groene ... lees meer..

Bouwen

Wet ruimtelijke ordening

Nieuwe wet RO: waar mogelijk decentraal regelen. Met als hoofdgedachte "Lokaal wat kan, centraal wat moet" is op 1 juli 2008 de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (WRO) in werking getreden. Minder reg... lees meer..

Archeologie

Bouwen en archeologie

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning kunt u te maken krijgen met archeologie. In bepaalde gevallen moet u archeologisch onderzoek doen bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. Door graafwer... lees meer..

Bouwen

Kookboek voor Berg en Bos

Wijk Berg en Bos. Wonen in haute couture? Huizen die zich comfortable nestelen in het bos van de Veluwerand! Hoe ga je daar mee om, wat te doen wanneer U wilt (ver)bouwen? Of de tuin aanpassen? ONT... lees meer..

Parkeren

Recreatie parkeerdruk in 2013

Recreatie en daaruit voortkomende parkeerdruk. Het aantal bezoekers aan de recreatie en evenementen organisaties rond de wijk is voor 2013 nog nooit zo hoog geweest. Bijgaand overzicht laat het aan... lees meer..

Leefbaarheid

Last van de buren?

Buurtbemiddeling helpt oplossing zoeken, samen sterke oplossingen zoeken! Iedereen heeft baat bij een goede relatie met de buren. Helaas is dat niet altijd het geval. Het komt regelmatig voor dat b... lees meer..

Historie

Bijzondere oorlogsvondst

Bij graafwerkzaamheden bij de aanleg van een pad naar De Staart in de Apenheul kwam een zwaar verroeste stalen munitiekist met gereedschappen, granaatkokers en enkele onderdelen van een Willy's jeep b... lees meer..

Historie

Een grafheuvel

Onze wijk Berg en Bos is gelegen op de stuwwal van de Veluwe. Deze droge grond wordt al van ver voor onze jaartelling gebruikt voor  woonplekken van mensen. Grafheuvels zijn daar een restant van ---... lees meer..

Water

Apeldoorns drinkwater komt uit Berg en Bos

Al het Apeldoorns drinkwater komt uit Berg en Bos. Maar ook voor vele gemeenten elders op de veluwe. In Berg en Bos pompt Vitens het drinkwater voor bijna heel Apeldoorn en Uddel op. Per jaar gaat ... lees meer..

Evenementen

Voorwaarden organisatie evenementen

Vaak weet men niet wat voorwaarden zijn voor het organiseren van een evenement. Wel dat wordt getoetst aan de hand van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Apeldoorn APV gemeente Ap... lees meer..

Evenementen

Procedure evenementen vergunning

Vaak weet men niet, hoe een vergunning voor een evenement is geregeld. Hier vindt U de'Procedure evenementenvergunning gemeente Apeldoorn van aanvraag tot besluit' 1. Vergunningsaanvraag wordt geda... lees meer..

Overlast

Voorstel regulering geluidshinder wijk Berg en Bos (1)

Notitie 'voorstel regulering geluidshinder wijk Berg en Bos' Inleiding. Door het bosrijke karakter vormt de wijk Berg en Bos een rustige, natuurlijke overgang tussen de drukke stad Apeldoorn en he... lees meer..

Evenementen

Brief verminderen geluidsoverlast

Brief aan gemeente Apeldoorn om een einde te maken aan de onacceptabele vorm van geluidsoverlast bij evenementen. De wijkvereniging komt met een eigen voorstel om de huidige norm (Nota geluid en evene... lees meer..

Overlast

Brief verminderen geluidsoverlast

Brief aan gemeente Apeldoorn om een einde te maken aan de onacceptabele vorm van geluidsoverlast bij evenementen. De wijkvereniging komt met een eigen voorstel om de huidige norm (Nota geluid en evene... lees meer..

Stadsdeelplannen

Stadsdeelplan 2013-2014

Recent is het stadsdeelplan Stadsdeel Noordwest 2013-2014 vastgesteld door de gemeenteraad en geldig voor de eerste twee jaar de Toekomstagenda 2013-2016. De aanbevelingen uit de Toekomstagenda 201... lees meer..

Parkeren

Project parkeeroplossing Stadspark (2)

In het recent verschenen wijkblad (maart 2014) is de status van het onderzoek naar meer parkeerruimte rond het stadspark opgenomen. Wijkraad Brink en Orden is er niet blij mee. Een van de besproken... lees meer..

Duurzaam

Presentatie resultaten infrarood actie

Presentatie resultaten infrarood actie op jaarvergaderingOp 16 april, na afronding van de jaarvergadering van de wijkvereniging Berg en Bos, was er ruimschoots aandacht voor het duurzaamheidsproject, ... lees meer..

Duurzaam

Project infrarood – fase 3 proefsessies

Het werden echte praktijkproeven, waar we veel van hebben geleerd. In samenwerking met enkele vrijwilligers hebben twee leveranciers proefsessiesuitgevoerd bij drie woningen in de wijk. De eerste ses... lees meer..

Dossier AGOVV

Tribunes AGOVV moeten weg

Op 4 maart 2014 organiseerde de heer Hoving, als woordvoerder van de Asselsestraat groep mede namens de wijkraad Brink en Orden een protestbijeenkomst tegen het besluit van de gemeente Apeldoorn om de... lees meer..

Water

Waterwingebied Amersfoortseweg

In het werkgebied van de wijkvereniging Berg en Bos is een waterwingebied dat wordt gexploiteerd door Vitens NV. Op de hieronder afgebeelde kaart zijn de grenzen van het gebied zichtbaar. De drinkwat... lees meer..

Dossier Paleis Het Loo

Toelichting Bestemmingsplan Paleis Het Loo en Paleispark

maart 2014 InleidingDe gemeente Apeldoorn werkt aan de actualisering van haar bestemmingsplannen. Volgens de wet moet de gemeente iedere 10 jaar voor een gebied een nieuw bestemmingsplan vaststellen.... lees meer..

Verkeer

Verkeersprojecten in en rond de wijk

Er zijn regelmatig klachten vanwege verkeersoverlast. Afgelopen jaren zijn daarom een aantal initiatieven genomen om deze overlast terug te dringen. Op dit moment is er sprake van drie projecten. V... lees meer..

Dossier Gat van Zevenhuizen

Voortgang ontwikkeling Ponstein locatie

20 januari 2014De heer Ponstein heeft in 2013 een voorstel voor bestemmingsplan wijziging ingediend, omdat zijn plan niet is voorzien in het bestemmingsplan Park Berg & Bos e.o. Volgens de gemeent lees meer..

Duurzaam

Voortgang fasenplan project infrarood

IntroductieIedere huiseigenaar in onze wijk zal een reden hebben gehad om energie besparende maatregelen te nemen voor zijn of haar huis. Die redenen zijn zoal stijgende kosten van de energierekening,... lees meer..

Overlast

Weinig nostalgie bij Lumidisco

Lumido is weer begonnen en ondanks alle beloften is er weer sprake van overlast in de wijk. Er zijn meerdere klachten binnen gekomen met name over geluid. Maar ook werd een echtpaar, dat vrijdagavo... lees meer..

Resultaten 1 - 30 van 44