Nieuw(s) op de website...

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) : Privacy Reglement Wijkvereniging Berg en Bos

AED beschikbaar voor reanimatie bij Baptisten Gemeente aan de Bosweg : AED / reanimatie instructie

Veranderingen in de zorg 'kiezen op elkaar of kiezen voor elkaar?' : Meepraten over de zorg

Ontmoetingen, dagbestedingen, talentplekken, allemaal op een rij: Ontmoetingsplekken voor iedereen

Niet nieuw, maar wel actueel: wonen in harmonie met historie, bossen en perceelgrootte : Kookboek voor Berg en Bos

Nuttige tips om inbraken te voorkomen: Flyer inbraakpreventie en artikel: Preventietips woninginbraken  

Buurtpreventie via de WhatsApp groep : iedere bewoner kan meedoen : Buurtpreventie WhatsApp Groep